Започнаа градежните активности предвидени со Договорот за бетонски работи и партерно уредување на површини во Македонска Каменица

Започна реализацијата на Договорот за бетонски работи и партерно уредување на површини склучен помеѓу општина Македонска Каменица и Друштво за градежништво,трговија и услуги ЕВРОГРАДБА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с.Владиевци, Василево. Договорот предвидува изградба на пристапни патеки на улица „Индустриска“, улица „Церска“ и улица „Кејска“ како и изградба на паркинг простори и кратки пристапни патеки до колективните живеалишта  во…

Нови автобуски постојки во општина Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица и Јавното претпријатие „Камена Река“ ги продолжуваат активностите од проектот за замена на старите и поставување на нови автобуски постојки. Изминатиов период беа поставени нови автобуски постојки во село Тодоровци и село Моштица (Павлиш Дол). Во текот на наредниот период, според потребите на граѓаните, вакви типски автобуски постојки ќе бидат поставени во…

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ИЗБОР НА СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ЈАВЕН ПОВИК ДО СПОРТСКИТЕ КЛУБОВИ И СПОРТСКИ УЧИЛИШНИ РАБОТНИЦИ ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ИЗБОР НА СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА   Општина Македонска Каменица организира Избор на спортист на годината за 2019 година. Од таа причина Комисијата за спорт формирана од Совет на општина Македонска Каменица ги повикува спотските клубови и спортските…

Јавен повик за финансирање на здруженија на граѓани, фондации и спортски клубови за 2020 година

Врз основа на Програмите за работа на Советот на општина Македонска Каменица, градоначалникот на општина Македонска Каменица го распишува следниот: ЈАВЕН ПОВИК Со кој се известуваат сите заинтересирани Здруженија на граѓани и фондации, како и   спортски клубови и други форми на здружување во областа на спортот дека согласно програмите за работа на Советот на општина…

Изгласан буџетот на општина Македонска Каменица за 2020 година

Советот на општина Македонска Каменица на денешната 28-ма Седница на Совет на општина Македонска Каменица, со 6 гласа „ЗА“ и 5 гласа „ПРОТИВ“ го Усвои Буџетот на општината за 2020-та година како и Одлуката за извршување на Буџетот.   Вкупниот буџет е проектиран на 298.824.750,00 денари, а основниот буџет изнесува 209.635.750,00 денари. Најголемите капитални приходи…