fShare
0

IMG 6526

Започна изградбата на нов асфалтен пат во Сарафска маала, во село Саса, Македонска Каменица. На огромно задоволство на локалното население, ќе биде асфалтиран пат во вкупна должина од околу два километри и широчина на коловозот од три и пол метри. Фирма-изведувач на проектот е „Жикол“ од Струмица.

За реализација на овој проект, како и за изградбата на патот до Перчачка маала во село Моштица, општина Македонска Каменица обезбеди неповратни средства од Европска Унија, администрирани од Светска банка, а имплементирани од Министерство за финансии на РМ.

Со изградбата на овие локални патишта значително ќе се подобри квалитетот и условите за живот на жителите.

Изградбата на асфалтен пат до Сарафска маала во село СасаИзградбата на асфалтен пат до Сарафска маала во село Саса Изградбата на асфалтен пат до Сарафска маала во село Саса Изградбата на асфалтен пат до Сарафска маала во село Саса Изградбата на асфалтен пат до Сарафска маала во село Саса Изградбата на асфалтен пат до Сарафска маала во село Саса Изградбата на асфалтен пат до Сарафска маала во село Саса Изградбата на асфалтен пат до Сарафска маала во село Саса Изградбата на асфалтен пат до Сарафска маала во село Саса

fShare
0