fShare
0

grbПочитувани,

Ве покануваме на јавна расправа на тема „ГРАЃАНИТЕ ОДЛУЧУВААТ – ГРАДИМЕ ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ“ која ќе се одржи во просториите на Месните заедници со следниот распоред:

05.12.2017 (Вторник) 17:00 часот – Месна заедница Моштица 1

05.12.2017 (Вторник) 18:00 часот – Месна заедница Моштица 2

05.12.2017 (Вторник) 17:30 часот – Месна заедница Дулица

05.12.2017 (Вторник) 18:00 часот – Месна заедница Саса 1

05.12.2017 (Вторник) 17:00 часот – Месна заедница Саса 2

05.12.2017 (Вторник) 18:00 часот – Месна заедница Цера 1

05.12.2017 (Вторник) 17:00 часот – Месна заедница Цера 2

06.12.2017 (Среда) 17:00 часот – Месна заедница Тодоровци

06.12.2017 (Среда) 18:00 часот – Месна заедница Луковица

06.12.2017 (Среда) 17:30 часот – Месна заедница Косевица

06.12.2017 (Среда) 18:00 часот – Месна заедница Костин Дол

06.12.2017 (Среда) 17:00 часот – Месни заедници Каменица 1 и 2 во Салата за состаноци во општинската зграда во Македонска Каменица

На Јавната расправа ќе присуствуваат Градоначалникот, Советниците и вработените во Општинската администрација.

Бидете дел од јавното и транспарентно креирање на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2018 година.

Ве очекуваме со Вашите идеи и предлози.

Со почит,

Градоначалник

на општина Македонска Каменица

Соња Стаменкова

Почитувани,

Ве покануваме на јавна расправа на тема „ГРАЃАНИТЕ ОДЛУЧУВААТ – ГРАДИМЕ ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ“ која ќе се одржи во просториите на Месните заедници со следниот распоред:

05.12.2017 (Вторник) 17:00 часот – Месна заедница Моштица 1

05.12.2017 (Вторник) 18:00 часот – Месна заедница Моштица 2

05.12.2017 (Вторник) 17:30 часот – Месна заедница Дулица

05.12.2017 (Вторник) 18:00 часот – Месна заедница Саса 1

05.12.2017 (Вторник) 17:00 часот – Месна заедница Саса 2

05.12.2017 (Вторник) 18:00 часот – Месна заедница Цера 1

05.12.2017 (Вторник) 17:00 часот – Месна заедница Цера 2

06.12.2017 (Среда) 17:00 часот – Месна заедница Тодоровци

06.12.2017 (Среда) 18:00 часот – Месна заедница Луковица

06.12.2017 (Среда) 17:30 часот – Месна заедница Косевица

06.12.2017 (Среда) 18:00 часот – Месна заедница Костин Дол

06.12.2017 (Среда) 17:00 часот – Месни заедници Каменица 1 и 2 во Салата за состаноци во општинската зграда во Македонска Каменица

На Јавната расправа ќе присуствуваат Градоначалникот, Советниците и вработените во Општинската администрација.

Бидете дел од јавното и транспарентно креирање на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2018 година.

Ве очекуваме со Вашите идеи и предлози.

Со почит,

Градоначалник

на општина Македонска Каменица

Соња Стаменкова

fShare
0