fShare
113

IMG 1315Градоначалникот на општина Македонска Каменица - Соња Стаменкова денес оствари работна средба со претставници на градежно--проектантската компанија „Стокуќа“ од Скопје и „Karkanias Environmental Technology SA“ од Larissa – Грција кои што развиват системи кои управуваат со еколошките проблеми а се специјализирани за проектирање, изградба, и одржување на објекти за третман на отпадни води и индустриски отпад.

На средбата се разговараше за состојбата и третирањето на отпадните води во Македонска Каменица како и можностите за изградба на објект кој ќе ги зафаќа и третира фекалните и индустриските отпадни води пред излевање во Камничка Река и Езерото Калиманци.

IMG_1314.jpg Дали финансиската инпликација ќе ја оправдаат граѓаните за зачувување на чиста животна средина Постои проектна задача за изградба на пречистителна станица вели Александра Димоска-советник во одделението за  урбанизам Општината има можности да искористи средства од Европските фондови за изградба на прочистителна станица Дали трошоците за функционирање и одржување на овој објект нема да бидат преголеми за граѓаните на Општината Еден од основните проекти од програмата на новиот градоначалник беа обезбедување на чиста животна средина

fShare
113