fShare
104

IMG 1511По повод 3ти декември - Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби градоначалникот на општина Македонска Каменица - Соња Стаменкова денс со почеток во 11 часот приреди коктел за лицата со попреченост.

„Вие не сте лица со посебни потреби туку лица со посебни способности!“ со овие зворови пред присутните во салата за сотаноци им се обрати Градоначалникот на општина Македонска Каменица на оваа група на граѓани која меѓу другото напомена дека во иднина треба да се зголеми директната соработката помеѓу локалната самоуправа и лицата со посебни потреби и интензивирање на соработката со повеќе здруженија и хуманитарни организации кои работат токму на надминување на секојдневните проблемите со кои се среќава оваа група на граѓани. Социоекономското етаблирање на лицата со посебни потреби во општеството, ќе продолжи да се развива и преку работата на новиот Дневен центар во Македонска Каменица, кој наскоро ќе биде ставен во функција.

Со скромни подароци во рацете и огромни насмевки на своите лицата, лицата со посебни потреби низ песна и дружба го одбележаа денот посветен токму ним.

IMG_1511.jpg IMG_1516.jpg IMG_1518.jpg IMG_1519.jpg IMG_1520.jpg IMG_1521.jpg IMG_1522.jpg IMG_1523.jpg IMG_1525.jpg IMG_1526.jpg IMG_1528.jpg IMG_1529.jpg IMG_1530.jpg IMG_1531.jpg IMG_1532.jpg IMG_1533.jpg IMG_1534.jpg IMG_1535.jpg IMG_1536.jpg IMG_1538.jpg IMG_1539.jpg IMG_1543.jpg IMG_1544.jpg IMG_1545.jpg IMG_1546.jpg IMG_1547.jpg IMG_1548.jpg IMG_1549.jpg IMG_1550.jpg IMG_1551.jpg IMG_1552.jpg IMG_1553.jpg IMG_1555.jpg IMG_1556.jpg IMG_1557.jpg IMG_1558.jpg IMG_1559.jpg IMG_1560.jpg IMG_1561.jpg IMG_1562.jpg IMG_1563.jpg IMG_1564.jpg IMG_1565.jpg IMG_1566.jpg IMG_1567.jpg IMG_1568.jpg IMG_1569.jpg

fShare
104