fShare
65

IMG 2253Градоначалникот на општина Македонска Каменица - Г-ѓа Соња Стаменкова денес во својот кабинетот ги прими Г-ѓа Марија и Г-дин Томас Росенгрин претставници од Шведската невладина организации “HAND TILL HAND” и раководнителите на Здравниот Дом Гоце Делчев од Делчево – Др. Марија Глигоровска и Локалната здравсвена станица во Македонска Каменица – Др. Стефка Димитровска-Стаменкова.

               Шведската невладина организации Hand Till Hand во периодот од Maj 2016 до Ноември 2017 година само во Штип има обезбедено четири (шлепери) донации на медицинска опрема и помагала за потребите на ЈЗУ Клинични Центар во вредност од околу 1.000,000 евра која опремата дел е нова а останатиот дел амортизирана само 20 %. Целата опрема од овој донатор е проверена, пакувана и заштитена за во моментот на достaва истата да е исправна и функционална, дезинфицирана и подготвена за употреба.

На средбата се донесе заклучок дека исто таква донација може да се направи и во локалните здравни домови со што би се подобриле условите за давање медисинска помош на локалното население а со тоа би се подобрил и квалитетот на животот во општината.

5.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg IMG_20161128_143234.jpg IMG_20161128_162345.jpg IMG_20161128_164259.jpg IMG_2252.jpg IMG_2253.jpg IMG_2254.jpg IMG_2255.jpg IMG_8635.jpg IMG_8636.jpg IMG_8637.jpg IMG_8638.jpg IMG_8639.jpg IMG_8640.jpg P1000757 (2).jpg image1.jpg laparaskopski stolb.jpg

fShare
65