Буџет на општината

Буџет на Општината за 2018 година

 

СОУ „Миле Јаневски Џингар“

 

Буџет на Општината за 2017 година

 

Буџет на Општината за 2016 година

 

 ЈОУДГ „БАМБИ“ – Македонска Каменица

 Буџет на Општината за 2015 година

 Буџет на Општината за 2014 година

Буџет на Општината за 2013 година