Контакт

ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Ул. ,,Каменичка,, бр. 2

2304, Македонска Каменица

тел./факс: 033/432-741

Е-маил: opstina@makedonskakamenica.gov.mk

 

ПОВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ПОЛИЦИЈА 192
ПРОТИВПОЖАРНА СЛУЖБА 193
БРЗА ПОМОШ 194
ИНФОРМАЦИИ 188
МЕШОВИТА ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА 431 201
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ “КАМЕНА РЕКА“ 432 694
МАТИЧНА СЛУЖБА 431 217
ДЕТСКА ГРАДИНКА “БАМБИ“ 431 227
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 431 416
СРЕДНО УЧИЛИШТЕ “МИЛЕ ЈАНЕВСКИ ЏИНГАР“ 431 266
ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ 431 404
КОМЕРЦИАЛНА БАНКА 432 283
СТОПАНСКА БАНКА 431 415
МАКЕДОНСКИ ПОШТИ 431 100
БЕНЗИНСКА ПУМПА МАКПЕТРОЛ 431 261
ХИДРОЦЕНТРАЛА “КАЛИМАНЦИ“ 431 210
ТРАФОСТАНИЦА 431 431
РУДНИК “САСА“ 279 200