Ден: March 27, 2019

Во рамки на Програмата за заштита на животната средина на општина Македонска Каменица, во соработка со ЈП Камена Река продолжува започнатата еко-акција за пролетно…
Координативниот штаб за управување со кризи одржува трибини за „Превенција и заштита од пожари“ во сите месни заедници од Општината

Како резултат на големиот број на пожари на отворен простор од почетокот на годината, а во согласност со Годишната програма за работа на Координативниот…