Ден: May 2, 2019

Општина Македонска Каменица распиша тендер за изградба на улица „Даме Груев“

Покрај Огласот за изградба на локални и маалски пристапни патишта во селските средини, општина Македонска Каменица во рамки на усвоената Програма за развој на…
Распишан тендер за изградба на локални селски и маалски пристапни патишта во селските средини во Општината

Општина Македонска Каменица, во рамки на своите овластувања и според планот и програмите за развој на општината за 2019 година, распиша оглас за Изградба…
СООПШТЕНИЕ од ООУ “Св. Кирил и Методиј” за Упис на ученици во I одделение за учебната 2019/20 година

Соопштение од ООУ„Св.Кирил и Методиј” – Македонска Каменица за Упис на ученици во I одделение за учебната 2019/2020 година: – Деца кои се родени…