Ден: May 3, 2019

Улица „Вера Јоциќ“ во Македонска Каменица со нов асфалт

Активностите за финализирање на градежните работи за реконструкција и доизградба на улица „Вера Јоциќ“ во централносто градско подрачје на Македонска Каменица добија на интензитет…
Започна постапката за реконструкција и санација на системот за парно греење во ООУ „Св. Кирил и Методиј“

Основното општинско училиште „Св. Кирил и Методиј“ – Македонска Каменица, во рамки на своите овластувања и надлежности за огласување и спроведување на Јавни набавки,…