Ден: June 12, 2019

Македонска Каменица втора во источниот регион по активна транспарентност

Македонска Каменица втора во источниот регион по активна транспарентност Листата за активна транспарентност, e утврдена по претходни истражувања, од страна на Центарот за граѓански…
Општина Македонска Каменица инсталира автоматски хлоринатори на водоводните системи во селските средини

Општина Македонска Каменица во рамки на програмските определби поврзани со подобрувањето на квалитетот на вода во селските средини започна со изградба на објекти потребни…