Ден: July 1, 2019

Работни состаноци за изработка на ЛЕР и ЛЕАП на општина Македонска Каменица

  Општина Македонска Каменица започна со одржување на редовните состаноци за изработка на Локалниот еколошки акционен план (ЛЕАП) и Локален економски развој (ЛЕР). Работната…