Ден: November 8, 2019

Општина Македонска Каменица распиша тендер за ново јавно улично осветлување

Дистрибутери на светилки, инсталатерски и фирми за одржување, како и која било друга компанија што има соодветна експертиза или допирна точка со јавното улично…