Ден: March 15, 2020

Општина Македонска Каменица формира мобилен тим за помош на сите стари и изнемоштени лица и лица со посебни потреби

📯 Општина Македонска Каменица во соработка со Здружението на граѓани „Глас на еднаквоста“ формира мобилен тим со цел поголема колективна безбедност и превенција од…