Ден: June 3, 2020

Советот на Општината го усвои предлогот на градоначалничката Соња Стаменкова за намалување на таксите за фирмарина

Советот на Општината го усвои предлогот на градоначалничката Соња Стаменкова за намалување на таксите за фирмарина На предлог на градоначалничката Соња Стаменкова, Советот на…