Ден: October 28, 2020

ПОВТОРЕН ЈАВЕН ОГЛАС за доброволно пријавени лица за членови на парцитипативно тело на општина Македонска Каменица

ПОВТОРЕН ЈАВЕН ОГЛАС за доброволно пријавени лица за членови на парцитипативно тело на општина Македонска Каменица За обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во…