Ден: November 13, 2020

Граѓанско учество во креирање на Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2021 година

Со пополнување на овој краток формулар директно учествувате во креирањето на приоритетите и Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2021 година. Линк до формуларот:…