Месец: October 2022

КОНКУРС за доделување на стипендии за ученици во основно и средно образование запишани во државни училишта и студенти запишани на државни универзитети од општина Македонска Каменица за учебната/студиска 2022/2023

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на Р.М” бр.5/02), а согласно член 5 од Правилникот за доделување…