СОВЕТ

Дневен ред од 15-та Седница на Советот на општина Македонска Каменица

  Советот на општина Македонска Каменица ја одржува 15-та Седница на Совет на општина Македонска Каменица. Во прилог го објавуваме текстот од Дневниот ред на 15-та седница: Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина…

Одржана првата конститутивна седница на Советот на Општината Македонска Каменица

На ден 08.11.2017 година во 16:30 часот во салата за состаноци во општина Македонска Каменица се одржа првата конститутивна седница на Советот на Општината со следниот ДНЕВЕН РЕД Предлог – Решение за формирање на Верификациона комисија. Предлог – Решение за верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Македонска Каменица. Предлог – Решение за…

Службен гласник на општина Македонска Каменица

Службен гласник на општина Македонска Каменица број датум 2021 година Службен гласник на општина Македонска Каменица 42 09.04.2021 Записник од XLI седница на Совет 22.02.2021 Службен гласник на општина Македонска Каменица 41 12.03.2021 Записник од XL седница на Совет 29.01.2021 Службен гласник на општина Македонска Каменица 40 22.02.2021 Записник од XXXIX седница на Совет 29.01.2021…