Објавен тендер за изградба на атмосферска канализација во Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица објави Оглас за јавна набавка за Изградба на атмосферска канализација на дел од уличната мрежа во Македонска Каменица. „Реализацијата на овој проект во пракса ќе значи целосно и трајно решавање на проблемот со атмосферските води во овој дел од градот. Оваа атмосферска канализација ќе биде поврзана со веќе постоечката, со што целосно…

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Македонска Каменица аплицираше со проект за “Надградба на локален пат во н.м. Тодоровци и реконструкција на локален пат за н.м.…

Ново улично осветлување на влезот и излезот од Македонска Каменица

Македонска Каменица, 16.12.2020 година – По замената на стариот и воведувањето на нов штедлив „смарт“ систем на осветлување на целата територија, општина Македонска Каменица продолжува со инсталирање на нови енергетски ефикасни системи за осветлување. Покрај предвиденото осветлување на градскиот кеј на Каменичка река, општина Македонска Каменица започнува со реализација на проектот за осветлување на дел…

Распишан тендер за изградба на нов водоводен систем во Павлиш Дол, с. Моштица

Општина Македонска Каменица објави оглас за Јавна набавка за изградба на новиот водоснабдителен систем за потребите на жителите на Павлиш Дол, село Моштица. Предвидените средства во висина од приближно 14 милиони денари се обезбедени од Буџетот на општина Македонска Каменица. Изградбата на овој проект решава повеќе децениски проблем на жителите од овој дел на Македонска…

Општина Македонска Каменица распиша Конкурс за доделување на стипендии за ученици и студенти за учебната/студиската 2020/2021 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на Р.М” бр.5/02), а согласно член 5 од Правилникот за доделување на стипендии на ученици во основно и средно образование и на студенти запишани во државните училишта и државните универзитети од општина Македонска Каменица бр.08-603/1 од 13.03.2018 година. Градоначалникот на општина Македонска…