Согласно член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (сл.весник на РСМ бр.32/20) одобрената планска програма за изработка на ДУП за блок 14 и блок 15 (населба Цинкара)  се објавува на веб страната на општината. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДУП ЗА БЛОК 14…

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 и став 3 и член 48 став 4 од Законот за административни службеници(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/16,142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/2019 и 14/20) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на…

ИЗВЕСТУВАЊЕ: ЗАПОЧНУВА ВАКЦИНАЦИЈАТА ЗА ЖИТЕЛИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Македонска Каменица, 12.07.2021 година – Се известуваат граѓаните на општина Македонска Каменица дека од денеска 12.07.2021 година, започнува масовна вакцинација во руралните средини. Вакцинацијата е доброволна и бесплатна. Можат да ја примаат сите граѓани, со и без здравствено осигурување. Распоред: 12.07 – Дулица (Училиште)13.07 – Цера1 и Цера2 (Училиште)14.07 – Луковица (Училиште)15.07 – Тодоровци (Месна…

Меморијална атлетска трка во чест на Миле Јаневски Џингар

По повод 50 години од раѓањето на Миле Јаневски Џингар, на 24. Јули 2021 година, во Македонска Каменица ќе се одржи Меморијална атлетска трка. 18:00 часот, на 24. 07.2021 година, е резервиран термин за почеток на атлетската трка од 10 километри, која започнува од местото на раѓање на Миле Јаневски Џингар во село Костин Дол…

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГАТА ОБРАЗОВНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГАТА ОБРАЗОВНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА Основно училиште со ресурен центар „МАЦА ОВЧАРОВА“ Велес Основно училиште со ресурен центар „МАЦА ОВЧАРОВА“ Велес ги повикува сите заинтересирани кандидати/ки  од општините Чашка, Кавадарци, Росоман, Демир Капија, Неготино, Градско, Велес, Лозово, Свети Николе, Карбинци, Штип, Пробиштип кои имаат…