Домот на култура ќе биде домаќин на Лесновската ликовна колонија

Во Изложбениот салон од Домот на култура во Македонска Каменица со почеток од 12:30 часот, на 30. Мај ќе се одржи ликовна изложба на слики од Меѓународната Лесновска ликовна колонија. Уметниците Ѓоко Антониев, Христина Стојчевска, Тони Чатлески, Ангел Коруновски од Македонија, Олга Панкина, Светлана Владимирова Орлова и Светлана Еланцева од Русија, Немања Јовановиќ и Јелена…

Дневен ред на XX седница на Совет на општина Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.4/2005), Претсeдателот на Советот на ЕЛС М.Каменица донесе:

Нова машина ровокопач за ЈП „Камена Река“

Како дел од Проектот за подобрување на општинските услуги, преку Договорот за грант со претставници на Светска банка, ЈП „Камена Река“ денес доби универзално повеќенаменско возило „ровокопач“ со вклучени додатоци за чистење на снег и хидрауличен чекан. Проектот е реализиран преку потпишаниот договор за соработка помеѓу Министерството за финансии на Република Северна Македонија и градоначалничката…

Доделени општинските стипендии за ученици и студенти

Врз основа на член 8,а во согласност со член 4 од Правилникот за доделување на стипендии на ученици во основно и средно образование и на студенти запишани во државни училишта и државни универзитети од општина Македонска Каменица бр.08- 603/1 од 13.03.2018 година (“Службен гласник на општина Македонска Каменица” бр.6/2018), Комисијата за разгледување на пријави за…

Одбележан Денот на пожарникарството

Македонска Каменица, 20. Мај 2019 година – По повод Денот на пожаниркарите, припадниците на ТППЕ Македонска Каменица во дворот од каменичката детска градинка „Бамби“ изведоа показно-тактичка вежба за интервенирање при извршување на операции во случај на пожар и симулирано извекување на повредени лица при непогоди и несреќи од ваков вид. Акцијата пред вработените во установата…