Презентирана техничката и тендерската документација за јавно улично осветлување според ESCO моделот

  На 5 септември во Стопанската комора се одржа работилница на која ќе беа презентирани техничката и тендерската документација за јавното улично осветлување изготевни од страна на пилот-општините. Основните начела на ЕСКО моделот, договорот за енергетски услуги што согласно подзаконските акти што се подготвуваат ќе мора да се потпише меѓу давателот и корисникот. Како и…

Македонска Каменица дел од општините каде се реализирани 135 проекти преку МСИП

Денес во Клуб на Пратеници се одржа завршниот настан за ЕУ ИПА грантовите за рурална инфраструктура. Општина Македонска Каменица и останати 77 локални самоуправи во изминатиот период добија средства преку грант доделен од оваа програма која ја администрира Светска Банка, а ја спроведува Министерството за финансии. Европската унија е одлучна да биде уште поприсутна во…

Изберен најповолен изведувач за реконструкција на подот во Спортската сала во ООУ „Св. Кирил и Методиј“

Денес, со спроведената  е-аукција од страна на Основното училиште „Св. Кирил и Методиј“ – Македонска Каменица беше избран најповолен изведувач за реконструкција и санација, односно замена на подот во спортска сала во училиштето. Најниска цена од 3.090.000,00 денари на е-аукцијата поднесе понудувачот Друштво за производство, трговија и услуги ГИВ ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје . Предвидениот…

Општина Македонска Каменица во соработка со ESCO ќе поставува енергетски-ефикасно јавно улично осветлување

Дистрибутери на светилки, инсталатерски и фирми за одржување, како и која било друга компанија што има соодветна експертиза или допирна точка со јавното улично осветлување, може да се пријави за реализација на ЕСКО проектот финансиран од Регионалната програма за енергетска ефикасност (РЕЕП). Како што беше речено денеска на прес-конференција во Стопанската комора на Македонија, проектот…