Распишан тендер за изградба на локални селски и маалски пристапни патишта во селските средини во Општината

Општина Македонска Каменица, во рамки на своите овластувања и според планот и програмите за развој на општината за 2019 година, распиша оглас за Изградба и реконструкција на локални и пристапни маалски патишта за селата во општината. Проценетата вредност на Огласот според кој ќе биде изберена најповолната понуда изнесува 20.000.000,00 денари. Целиот текст од договорот може…

СООПШТЕНИЕ од ООУ “Св. Кирил и Методиј” за Упис на ученици во I одделение за учебната 2019/20 година

Соопштение од ООУ„Св.Кирил и Методиј” – Македонска Каменица за Упис на ученици во I одделение за учебната 2019/2020 година: – Деца кои се родени од 01.01.2013год. до 31.12.2013год. – По исклучок може да се запишат и деца кои се родени до 31.01.2014 год. но по претходно барање на родителот и добиено мислење од стручните соработници;…

Обезбедени средства за изградба на повеќе локални патишта и изработка на урбанистички планови за селските средини

Преку Програмата за финансиска поддршка за развој на земјоделието и рурален развој, општина Македонска Каменица обезбеди финансиски средства во износ од 12.000.000,00 денари за изградба на локални асфалтни патишта во село Косевица, и тоа до маало Бошњаци, Врбаци и Пашите.   Исто така, финансиски средства од скоро 6.000.000,00 денари добиени од Програмата за финасиска поддршка…

Велигденска изложба во Дом на култура во Македонска Каменица

По повод претстојните Велигденски празници, денес во Македонска Каменица се одржа изложба на најубаво украсено Велигденско јајце. Изложбата е во организација на „КИЦ-Романса“ и ООУ „Св Кирил и Методиј“, во соработка со општина Македонска Каменица. Изложбата која започна во 12.00.часот, во просториите на Дом на култура на Македонска Каменица имаше хуманитарен карактер. Велигденските јајца се…

Проект „МЛАДИНСКА КАРТИЧКА“ за зголемување на можностите на младите во Македонска Каменица

Агенцијата за млади и спорт го имплементира проектот „Младинска картичка“ кој нуди попусти за млади од 15 до 29 години, во разни области кои се од интерес на младите и се дел од секојдневието на еден млад човек. За таа цел упатуваме апел до сите правни субјекти од општина Македонска Каменица да се приклучат во…