Заменик градоначалникот на општина Невестино – Р. Бугарија Јордан Глогов во придружба со општинскиот градежен инжинер – Људмил Стојанов, архитектот – Маја Кожухарова и геодетот – Темјанушка Стефанова денеска остварија работна средба во кабинетот на градоначалникот Соња Стаменкова во Македонска Каменица. Двете општини подготвуваат заедничка апликација со предлог проект по Вториот повик на Интеррег-ИПА прекугранична…

Изградба на улица Пере Тошев

Започна изградба на улица во централното градско подрачје на Македонска Каменица.Улицата “Пере Тошев”(крак од улица “Осоговска”) е во должина од 140 метри со тротоари од 1.5 метри. Цената на договорот за изградба на оваа улица е 2.024.388,50 денари. Во овој дел од централното подрачје започнува и изградбата на паркинг простор со површина од 1.590 м2,со…

Наградна игра – “ЈА САКАМ МОЈАТА ОПШТИНА“

ПРАВИЛА За наградна игра “ЈА САКАМ МОЈАТА ОПШТИНА“ ОРГАНИЗАТОР     ЕЛКОЛЕКТ ДОО увоз извоз од Скопје, Друштво за управување со отпад, во соработка со ЈП Камена река М.Камена и  општина М.Каменица е организатор на наградната игра “ЈА САКАМ МОЈАТА ОПШТИНА“ ОПИС И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА     Времетраењето на наградната игра “ЈА САКАМ…

Македонска Каменица е потписник на Европската повелба за полова еднаквост во локалните заедници

Денес, во Салата за состаноци во Домот на култура во Македонска Каменица, градоначалникот Соња Стаменкова ја потпиша „Европската повелба за рамноправност на мажите и жените во локалните заедници“. „Денес Македонска Каменица станува дел од една силна и извонредна европска иницијатива за рамноправност помеѓу мажите и жените. И покрај сите досегашни напори, силна посветеност и макотрпна…