Започна постапката за реконструкција и санација на системот за парно греење во ООУ „Св. Кирил и Методиј“

Основното општинско училиште „Св. Кирил и Методиј“ – Македонска Каменица, во рамки на своите овластувања и надлежности за огласување и спроведување на Јавни набавки, започна отворена постапка за прибирање на најповолна понуда за целосна рекострукција и санација на системот за затоплување во училишната зграда. Планираниот рокот утврден во Јавниот оглас до изведдувачите за почеток на…

Општина Македонска Каменица распиша тендер за изградба на улица „Даме Груев“

Покрај Огласот за изградба на локални и маалски пристапни патишта во селските средини, општина Македонска Каменица во рамки на усвоената Програма за развој на општината за 2019 година, распиша тендер за Изградба на улица Даме Груев. Со должина од 650 метри оваа улица е од огромно значење за жителите на приградската населба Стара Каменица, бидејќи…

Распишан тендер за изградба на локални селски и маалски пристапни патишта во селските средини во Општината

Општина Македонска Каменица, во рамки на своите овластувања и според планот и програмите за развој на општината за 2019 година, распиша оглас за Изградба и реконструкција на локални и пристапни маалски патишта за селата во општината. Проценетата вредност на Огласот според кој ќе биде изберена најповолната понуда изнесува 20.000.000,00 денари. Целиот текст од договорот може…

СООПШТЕНИЕ од ООУ “Св. Кирил и Методиј” за Упис на ученици во I одделение за учебната 2019/20 година

Соопштение од ООУ„Св.Кирил и Методиј” – Македонска Каменица за Упис на ученици во I одделение за учебната 2019/2020 година: – Деца кои се родени од 01.01.2013год. до 31.12.2013год. – По исклучок може да се запишат и деца кои се родени до 31.01.2014 год. но по претходно барање на родителот и добиено мислење од стручните соработници;…

Обезбедени средства за изградба на повеќе локални патишта и изработка на урбанистички планови за селските средини

Преку Програмата за финансиска поддршка за развој на земјоделието и рурален развој, општина Македонска Каменица обезбеди финансиски средства во износ од 12.000.000,00 денари за изградба на локални асфалтни патишта во село Косевица, и тоа до маало Бошњаци, Врбаци и Пашите.   Исто така, финансиски средства од скоро 6.000.000,00 денари добиени од Програмата за финасиска поддршка…