Буџет на Општината за 2019 година

Буџет на Општината за 2018 година

СОУ „Миле Јаневски Џингар“

——————————————-

Буџет на Општината за 2017 година

Буџет на Општината за 2016 година

 ЈОУДГ „БАМБИ“ – Македонска Каменица

 Буџет на Општината за 2015 година

 Буџет на Општината за 2014 година

Буџет на Општината за 2013 година