Буџет на општината

2022

Буџет на Општината за 2022 година

2021

Буџет на Општината за 2021 година

СОУ „Миле Јаневски Џингар“

2020

Буџет на Општината за 2020 година

СОУ „Миле Јаневски Џингар“

2019

Буџет на Општината за 2019 година

Буџет на Општината за 2018 година

СОУ „Миле Јаневски Џингар“

2018

——————————————————————————————————————–

2017

Буџет на Општината за 2017 година

2016

Буџет на Општината за 2016 година

 ЈОУДГ „БАМБИ“ – Македонска Каменица

2015

Буџет на Општината за 2015 година

2014 

Буџет на Општината за 2014 година

2013

Буџет на Општината за 2013 година