Буџет на општината

2024

 

2023

Буџет на Општината за 2023 година

 

СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Македонска Каменица
Завршна сметка за фискалната 2023 година

 

    • Изјава од раководител за точноста на податоците

 

 

 

2022

Буџет на Општината за 2022 година

 

2021

Буџет на Општината за 2021 година

 

СОУ „Миле Јаневски Џингар“

 

2020

Буџет на Општината за 2020 година

 

СОУ „Миле Јаневски Џингар“

 

2019

Буџет на Општината за 2019 година

Буџет на Општината за 2018 година

2018

 

СОУ „Миле Јаневски Џингар“

 

2017

 

Буџет на Општината за 2017 година

 

2016

Буџет на Општината за 2016 година

 

 ЈОУДГ „БАМБИ“ – Македонска Каменица

 

2015

Буџет на Општината за 2015 година

 

2014 

Буџет на Општината за 2014 година

 

2013

Буџет на Општината за 2013 година