Буџет на Општината за 2019 година

Буџет на Општината за 2018 година

СОУ „Миле Јаневски Џингар“

2018

——————————————————————————————————————–

2017

Буџет на Општината за 2017 година

Буџет на Општината за 2016 година

 ЈОУДГ „БАМБИ“ – Македонска Каменица

 Буџет на Општината за 2015 година

 Буџет на Општината за 2014 година

Буџет на Општината за 2013 година