Богат репертоар на филмови за деца и младиници во Домот на култура во Македонска Каменица

  Македонска Каменица, 14.11.2019 година – Во Домот на култура во Македонска Каменица, во организација на КИЦ „Романса“ и ООУ „Св. Кирил и Методиј“ денес беа прикажани детските филмови „Џиновската крушка“ и „Кариран Нинџа“. Станува збор за филмови кои ги опфаќаат интересите на различни возрасни групи ученици, па така филмот за „Џиновската крушка“ го следеа…

Врз основа на член 2 точка 4 алинеа 2, член 4, 24, 25, 27, 28, 29, 46, 47, 48 и член 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и стварите во општинска сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018 и 101/2019), Oдлука донесена од Советот…

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.20/2019), Претсeдателот на Советот на ЕЛС М.Каменица донесе:  

Премиера на филмот „Врба“ во Македонска Каменица

По светската премиера на филмскиот фестивал во Рим и проекциите во Скопје, Охрид, Штип и Битола, филмот „Врба“ ќе се прикажува и во Македонска Каменица. На задоволство на каменичката и публиката од регионот, прокецијата на најновото филмско остварување на Милчо Манчевски, ќе се одржи во четврток на 14. Неомври 2019 година во Домот на култура…