Службен гласник на општина Македонска Каменица

 

Службен гласник на општина Македонска Каменица

број

датум на седница

2024 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 35 15.04.2024
Службен гласник на општина Македонска Каменица 34 13.03.2024
Службен гласник на општина Македонска Каменица 33 08.02.2024
Службен гласник на општина Македонска Каменица 32 29.01.2024
2023 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 31 29.12.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 30 07.12.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 29 24.11.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 28 27.09.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 27 21.08.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 26 24.07.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 25 06.07.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 24 19.06.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 23 12.06.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 22 22.05.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 21 28.04.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 20 28.03.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 19 15.03.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 18 27.02.2023
Службен гласник на општина Македонска Каменица 17 31.01.2023
2022 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 16 31.12.2022
Службен гласник на општина Македонска Каменица 15 28.12.2022
Службен гласник на општина Македонска Каменица 14 12.12.2022
Службен гласник на општина Македонска Каменица 13 22.11.2022
Службен гласник на општина Македонска Каменица 12 03.10.2022
Службен гласник на општина Македонска Каменица 11 21.09.2022
Службен гласник на општина Македонска Каменица 10 22.08.2022
Службен гласник на општина Македонска Каменица 09 21.06.2022
Службен гласник на општина Македонска Каменица 08 20.05.2022
Службен гласник на општина Македонска Каменица 07 15.04.2022
Службен гласник на општина Македонска Каменица 06 15.03.2022
Службен гласник на општина Македонска Каменица 05 25.02.2022
Службен гласник на општина Македонска Каменица 04 31.01.2022
2021 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 03 30.12.2021
Службен гласник на општина Македонска Каменица 02 21.12.2021
Службен гласник на општина Македонска Каменица 01 18.11.2021
Дневен ред за свикување на првата конститутивна седница на совет на општина Македонска Каменица 01 15.11.2021
Членови на Советот на општина Македонска Каменица 2021-2025 година 01 15.11.2021
Службен гласник на општина Македонска Каменица 47 04.10.2021
Записник од XLVII седница на Совет 47 25.08.2021
Службен гласник на општина Македонска Каменица 46 05.08.2021
Записник од XLVI седница на Совет 46 28.07.2021
Службен гласник на општина Македонска Каменица 45 28.07.2021
Записник од XLV седница на Совет 45 30.06.2021
Службен гласник на општина Македонска Каменица 44 30.06.2021
Записник од XLIV седница на Совет 44 31.05.2021
Службен гласник на општина Македонска Каменица 43 31.05.2021
Записник од XLIII седница на Совет 43 09.04.2021
Службен гласник на општина Македонска Каменица 42 09.04.2021
Записник од XLI седница на Совет 41 22.02.2021
Службен гласник на општина Македонска Каменица 41 12.03.2021
Записник од XL седница на Совет 40 29.01.2021
Службен гласник на општина Македонска Каменица 40 22.02.2021
Записник од XXXIX седница на Совет 39 29.01.2021
Службен гласник на општина Македонска Каменица 39 29.01.2021
2020 година    
Записник од XXXVIII седница на Совет 38 29.12.2020
Службен гласник на општина Македонска Каменица 38 29.12.2020
Службен гласник на општина Македонска Каменица 37 13.11.2020
Службен гласник на општина Македонска Каменица 36 13.10.2020
Службен гласник на општина Македонска Каменица 35 09.09.2020
Службен гласник на општина Македонска Каменица 34 27.08.2020
Службен гласник на општина Македонска Каменица 33 31.07.2020
Службен гласник на општина Македонска Каменица 32 29.05.2020
Службен гласник на општина Македонска Каменица 31 13.03.2020
Службен гласник на општина Македонска Каменица 30 10.02.2020
Службен гласник на општина Македонска Каменица 29 31.01.2020
2019 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 28 27.12.2019
Службен гласник на општина Македонска Каменица 27 15.11.2019
Службен гласник на општина Македонска Каменица 26 11.11.2019
Службен гласник на општина Македонска Каменица 25 21.10.2019
Службен гласник на општина Македонска Каменица 24 27.09.2019
Службен гласник на општина Македонска Каменица 23 23.08.2019
Службен гласник на општина Македонска Каменица 22 08.07.2019
Службен гласник на општина Македонска Каменица 21 13.06.2019
Службен гласник на општина Македонска Каменица 20 31.05.2019
Службен гласник на општина Македонска Каменица 19 22.04.2019
Службен гласник на општина Македонска Каменица 18 11.03.2019
Службен гласник на општина Македонска Каменица 17 04.02.2019
Службен гласник на општина Македонска Каменица 16 28.01.2019
2018 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 15 21.12.2018
Службен гласник на општина Македонска Каменица 14 21.11.2018
Службен гласник на општина Македонска Каменица 13 22.10.2018
Службен гласник на општина Македонска Каменица 12 20.09.2018
Службен гласник на општина Македонска Каменица 11 17.08.2018
Службен гласник на општина Македонска Каменица 10 09.07.2018
Службен гласник на општина Македонска Каменица 09 11.06.2018
Службен гласник на општина Македонска Каменица 08 28.05.2018
Службен гласник на општина Македонска Каменица 07 23.04.2018
 Службен гласник на општина Македонска Каменица 06 13.03.2018
 Службен гласник на општина Македонска Каменица 05 22.02.2018
Службен гласник на општина Македонска Каменица 04 31.01.2018
     
2017 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 03 21.12.2017
Службен гласник на општина Македонска Каменица 02 15.11.2017
Службен гласник на општина Македонска Каменица 01 08.11.2017
     
Службен гласник на општина Македонска Каменица 51 19.09.2017
Службен гласник на општина Македонска Каменица 50 05.05.2017
Службен гласник на општина Македонска Каменица 49 03.03.2017
Службен гласник на општина Македонска Каменица 48 24.02.2017
Службен гласник на општина Македонска Каменица 47 27.01.2017
2016 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 46 16.12.2016
Службен гласник на општина Македонска Каменица 45 14.11.2016
Службен гласник на општина Македонска Каменица 44 10.10.2016
Службен гласник на општина Македонска Каменица 43 09.09.2016
Службен гласник на општина Македонска Каменица 42 22.08.2016
Службен гласник на општина Македонска Каменица 41 18.07.2016
Службен гласник на општина Македонска Каменица 40 16.06.2016
Службен гласник на општина Македонска Каменица 39 27.05.2016
Службен гласник на општина Македонска Каменица 38 22.04.2016
Службен гласник на општина Македонска Каменица 37 14.03.2016
Службен гласник на општина Македонска Каменица 36 22.02.2016
Службен гласник на општина Македонска Каменица 35 22.01.2016
2015 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 34 24.12.2015
Службен гласник на општина Македонска Каменица 33 13.11.2015
Службен гласник на општина Македонска Каменица 32 22.10.2015
Службен гласник на општина Македонска Каменица 31 17.10.2015
Службен гласник на општина Македонска Каменица 30 25.09.2015
Службен гласник на општина Македонска Каменица 29 21.08.2015
Службен гласник на општина Македонска Каменица 28 24.07.2015
Службен гласник на општина Македонска Каменица 27 19.06.2015
Службен гласник на општина Македонска Каменица 26 27.05.2015
 Службен гласник на општина Македонска Каменица 25 23.04.2015
 Службен гласник на општина Македонска Каменица 24 13.03.2015
 Службен гласник на општина Македонска Каменица 23 27.02.2015
 Службен гласник на општина Македонска Каменица 22 30.01.2015
2014 година    
 Службен гласник на општина Македонска Каменица 21 26.12.2014
Службен гласник на општина Македонска Каменица  20 14.11.2014
Службен гласник на општина Македонска Каменица  19 28.10.2014
Службен гласник на општина Македонска Каменица 18 17.09.2014
Службен гласник на општина Македонска Каменица  17 11.08.2014
Службен гласник на општина Македонска Каменица 16 31.07.2014
Службен гласник на општина Македонска Каменица 15 26.06.2014
Службен гласник на општина Македонска Каменица 14 30.05.2014
Службен гласник на општина Македонска Каменица 13 29.04.2014
Службен гласник на општина Македонска Каменица 12 14.03.2014
Службен гласник на општина Македонска Каменица 11 26.02.2014
Службен гласник на општина Македонска Каменица 10 31.01.2014
 2013 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 09 24.12.2013
Службен гласник на општина Македонска Каменица 08 15.11.2013
Службен гласник на општина Македонска Каменица 07 31.10.2013
Службен гласник на општина Македонска Каменица 06 26.09.2013
Службен гласник на општина Македонска Каменица 05 26.08.2013
Службен гласник на општина Македонска Каменица 04 30.07.2013
Службен гласник на општина Македонска Каменица 03 19.06.2013
Службен гласник на општина Македонска Каменица 02 16.05.2013
 Службен гласник на општина Македонска Каменица 01 05.04.2013
Службен гласник на општина Македонска Каменица 41 14.03.2013
Службен гласник на општина Македонска Каменица 40 27.02.2013
Службен гласник на општина Македонска Каменица 39 25.01.2013
 2012 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 38 28.12.2012
Службен гласник на општина Македонска Каменица 37 24.12.2012
Службен гласник на општина Македонска Каменица 36 15.11.2012
Службен гласник на општина Македонска Каменица 35 22.10.2012
Службен гласник на општина Македонска Каменица 34 24.09.2012
Службен гласник на општина Македонска Каменица 33 08.08.2012
Службен гласник на општина Македонска Каменица 32 08.07.2012
Службен гласник на општина Македонска Каменица 31 08.06.2012
Службен гласник на општина Македонска Каменица 30 07.05.2012
     
Службен гласник на општина Македонска Каменица 27 09.02.2012
Службен гласник на општина Македонска Каменица 26 23.01.2012
2011 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 25 19.12.2011
Службен гласник на општина Македонска Каменица 24 28.11.2011
Службен гласник на општина Македонска Каменица 23 28.10.2011
Службен гласник на општина Македонска Каменица 22 12.09.2011
Службен гласник на општина Македонска Каменица 20-21 15.08.2011
Службен гласник на општина Македонска Каменица 19 17.06.2011
Службен гласник на општина Македонска Каменица 18 14.04.2011
Службен гласник на општина Македонска Каменица 17 11.03.2011
Службен гласник на општина Македонска Каменица 16 04.02.2011
2010 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 15 24.12.2010
Службен гласник на општина Македонска Каменица 14 12.11.2010
Службен гласник на општина Македонска Каменица 13 13.10.2010
Службен гласник на општина Македонска Каменица 12 27.08.2010
Службен гласник на општина Македонска Каменица 11 25.06.2010
Службен гласник на општина Македонска Каменица 10 20.05.2010
Службен гласник на општина Македонска Каменица 09 15.03.2010
Службен гласник на општина Македонска Каменица 08 18.02.2010
2009 година    
Службен гласник на општина Македонска Каменица 07 10.12.2009
Службен гласник на општина Македонска Каменица 06 06.11.2009
Службен гласник на општина Македонска Каменица 05 24.09.2009
Службен гласник на општина Македонска Каменица 04 30.07.2009
Службен гласник на општина Македонска Каменица 03 19.06.2009
Службен гласник на општина Македонска Каменица 02 06.05.2009
Службен гласник на општина Македонска Каменица 01 09.04.2009
     
Службен гласник на општина Македонска Каменица 09 02.06.2006

 

Сподели

Остави коментар