Конкурс за доделување на стипендии за ученици во основното и средното образование и студенти од општина Македонска Каменица за учебната/студиска 2023/2024 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/02), a согласно член 5 од Правилникот…
Јавен повик за поднесување на барање за еднократна парична помош на семејства со ученик запишан во прва година во СОУ “Миле Јаневски Џингар“

Врз основа на Програмите за работа на Советот на Општина Македонска Каменица и Правилник за доделување на еднократна парична помош на семејства со ученик…
Јавен повик за еднократна парична помош во износ од 25.000,00 денари на лица со попреченост кои живеат на територијата на општина Македонска Каменица

Врз основа на Програмите за работа на Советот на Општина Македонска Каменица и Правилник за начинот на остварување на право на еднократна парична помош…

Почитувани сограѓани, Ве известуваме дека на ден 19.10.2023 година (четврток) во 10:00 часот во Домот на културата ќе се одржи состанок на кој ќе…

Врз основа на член 28 став 4и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.32/20, 111/23) и член 49 од…