Граѓанско учество во креирање на Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2021 година

Со пополнување на овој краток формулар директно учествувате во креирањето на приоритетите и Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2021 година.

Линк до формуларот: Граѓанско учество во креирање на Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2021 година

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfql7zliwJuoGhtT5Bsaebdm4HONLYLM7nyW1bvoy2YHWqGjg/formResponse

Сподели

Остави коментар