ЈАВЕН ПОВИК ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ, СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ЗДРУЖУВАЊЕ – КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2022 ГОДИНА

Општина Македонска Каменица упатува Јавен повик до невладините организации, здруженија на граѓани и фондации, спортски клубови, како и други форми на здружување – корисници…
КОНКУРС за доделување на стипендии за ученици во основно и средно образование запишани во државни училишта и студенти запишани на државни универзитети од општина Македонска Каменица за учебната/студиска 2022/2023

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на Р.М” бр.5/02), а согласно член 5 од Правилникот за доделување…

Во врска со донесување на урбанистички планови за село Саса, Моштица и Луковица, а  согласно член 65 став 6 од д Законот за животна…

  Општина Македонска Каменица заедно со Јавното претпријатие „Камена Река“ започнува со спроведување на акцијата „Град со нула отпад“. Покррај подобрувањето на редовните активности…