Во врска со донесување на урбанистички планови за село Саса, Моштица и Луковица, а  согласно член 65 став 6 од д Законот за животна…

  Општина Македонска Каменица заедно со Јавното претпријатие „Камена Река“ започнува со спроведување на акцијата „Град со нула отпад“. Покррај подобрувањето на редовните активности…