ЕУРО ЦАР ДООЕЛ од Македонска Каменица лиценциран такси превозник

Денеска Градоначалникот на општина Македонска Каменица – Димчо Атанасовски му ја издаде првата важечка лиценца за авто такси превозник на ЕУРО ЦАР ДООЕЛ од Македонска Каменица.

Со ова се надеваме дека ќе се намалат проблемите на оние граѓани на општина Македонска Каменица кои имаат потреба да патуваат до останатите градови во државата но и локално зошто досега се справуваа со голем проблем заради тоа што немаме превозник кој одржува редовна линија која минува низ Македоска Каменица а ниту пак имавме регистрирано такси превозници коои би можеле да помогнат во решавање на овој проблем.

Со регистрацијатана на оваа такси компанија која засега располага со само едно пријавено возило за вршење на такси превоз на патници се поттикнуваат останатите “диви“ превозници да го сторат истото и да обезбедат навремен и безбеден превоз на патници, а со плаќањето на таскисте за лиценца како и за одржување на такси стојалишта во градот директно ќе ја помогнат Општината која во иднина ќе ги потпомага такси превозниците со тоа што ќе им ги одбележува, проширува и одржува тие таски стојалишта.

Сподели

Остави коментар