АКТИВНОСТИ

Започнаа градежните активности предвидени со Договорот за бетонски работи и партерно уредување на површини во Македонска Каменица

Започна реализацијата на Договорот за бетонски работи и партерно уредување на површини склучен помеѓу општина Македонска Каменица и Друштво за градежништво,трговија и услуги ЕВРОГРАДБА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с.Владиевци, Василево. Договорот предвидува изградба на пристапни патеки на улица „Индустриска“, улица „Церска“ и улица „Кејска“ како и изградба на паркинг простори и кратки пристапни патеки до колективните живеалишта  во…

Нови автобуски постојки во општина Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица и Јавното претпријатие „Камена Река“ ги продолжуваат активностите од проектот за замена на старите и поставување на нови автобуски постојки. Изминатиов период беа поставени нови автобуски постојки во село Тодоровци и село Моштица (Павлиш Дол). Во текот на наредниот период, според потребите на граѓаните, вакви типски автобуски постојки ќе бидат поставени во…

Новогодишни солидарни пакети за болните и изнемоштени пензионери од Македонска Каменица

Македонска Каменица, 25.12.2019 година – Претставници на Здружението на пензионери и градоначалничката на општина Македонска Каменица, Соња Стаменкова започнаа со традиционалната активност на посета на домовите на изнемоштените и болни пензионери. При посетата на домовите, на 90 лица пензионери кои се ограничени со можноста за движење и присуство на останатите настани и манифестации организирани од…

Распишан тендер за реконструкција на електричното осветлување на кејот на Каменичка Река

Општина Македонска Каменица распиша тендер за реконструкција на електричното осветлување на градскиот кеј на Каменичка Река. Јавниот оглас за прибирање на понуди започна на 06.12.2019 година, а ќе трае до 23.12.2019 година, заклучно ссо 12 часот. По изградбата на кејот и каскадното уредување на коритото на Каменичка Река, ова е нов проект на општина Македонска…

Одбележан 3-ти Декември Меѓународниот ден на лица со посебни потреби

По повод 3 -ти декември, Меѓународниот ден на лица со посебни потреби, денес во просториите на Дневниот центар во Македонска Каменица се одржа пригодна културно уметничка програма. Во програмата учестуваа штитениците од Дневниот центар за лица со посебни потреби во соработка со ученици од ООУ ,,Кирил и Методиј” и ученици од СОУ ,,Миле Јаневски –…