АКТИВНОСТИ

Доделени општинските стипендии за ученици и студенти

Врз основа на член 8,а во согласност со член 4 од Правилникот за доделување на стипендии на ученици во основно и средно образование и на студенти запишани во државни училишта и државни универзитети од општина Македонска Каменица бр.08- 603/1 од 13.03.2018 година (“Службен гласник на општина Македонска Каменица” бр.6/2018), Комисијата за разгледување на пријави за…

Одбележан Денот на пожарникарството

Македонска Каменица, 20. Мај 2019 година – По повод Денот на пожаниркарите, припадниците на ТППЕ Македонска Каменица во дворот од каменичката детска градинка „Бамби“ изведоа показно-тактичка вежба за интервенирање при извршување на операции во случај на пожар и симулирано извекување на повредени лица при непогоди и несреќи од ваков вид. Акцијата пред вработените во установата…

Се уредуваат цветните површини во Македонска Каменица

Вработените во ЈП Камена Река – Македонска Каменица, започнаа со активностите за разубавување на градското подрачје со нови  цветни аранжмани особено на јавните површини во централното градско подрачје.  Акцијата за засадување на пролетни цвеќиња и нивна декорација е дел од редовната работа на екипи од ЈП „Камена Река. Секторот за паркови и зеленило во рамки…

Улица „Вера Јоциќ“ во Македонска Каменица со нов асфалт

Активностите за финализирање на градежните работи за реконструкција и доизградба на улица „Вера Јоциќ“ во централносто градско подрачје на Македонска Каменица добија на интензитет со подобрувањето на временските услови за работа. Реконструкцијата на улицата со вкупна должина од 470 метри и ширина на коловоз 5,5 метри, започна во почетокот на октомври минатата година. Во текот…

Започна постапката за реконструкција и санација на системот за парно греење во ООУ „Св. Кирил и Методиј“

Основното општинско училиште „Св. Кирил и Методиј“ – Македонска Каменица, во рамки на своите овластувања и надлежности за огласување и спроведување на Јавни набавки, започна отворена постапка за прибирање на најповолна понуда за целосна рекострукција и санација на системот за затоплување во училишната зграда. Планираниот рокот утврден во Јавниот оглас до изведдувачите за почеток на…