Е услуги на оштина Македонска Каменица

Assessment of the digital gap video_eng (youtube.com)

Општина Македонска Каменица како и останатите општини во Источно Планскиот Регион овозможија своите услуги кон граѓаните да ги обезбедуваат по електронски пат. Секој жител на општините во овој регион можат да си креираат свој профил на апликацијата E-услуги и да поднесат барање за било која услуга до општината и по електронски пат истата да ја остааварат.

Пристапот на оваа апликација е на следниов линк https://eservices.eastregion.mk/

Упатството као да се регистрирате на оваа апликација можете да го проследите на следниов линк Регистрација – LoGeS – YouTube

Сподели

Остави коментар