Договор за обезбедување на услуги за водоснабдување и канализација во единицата на локална самоуправа

Договор за обезбедување на услуги за водоснабдување и канализација во единицата на локална самоуправа

Dogovo za usluga

Сподели

Остави коментар