ЈАВНИ НАБАВКИ

Огласи за Јавни набавки во 2019 година

Реконструкција на електрично осветлување на кеј на Р.Каменичка во М.Каменица Реализација на наградно патување за наградените ученици на државните натпревари од СОУ „Миле Јаневски Џингар“ и ООУ ,,Св.Кирил и Методиј,, Македонска Каменица на релација Македонска Каменица-Банско (Р.Бугарија)-М.Каменица за 57 лица со 1 (еден) полн пансионРеализација на наградно патување Изградба на локален пат од с. Луковица…

Јавни набавки во 2019 година

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите за Општина Македонска Каменица, во полето договорен орган треба да се внесе Општина Македонска Каменица, да се избере вид на договор за…

Оглас за прибирање на понуди за Јавна набавка на услуги за потреби на општина Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица во рамки на своите овластувања распиша Оглас за барање за прибирање на понуди за Јавна набавка на услуги. На следниве линкови, кои водат до страната на Бирото за Јавни набавки (Министерство за финансии) можете да ги добиете сите подетални инфомации и да се запознаете со условите, начините и потребната документација за аплицирање…

Распишана јавна набавка за изградба и уредување на згради во повеќе месни заедници на општина Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица распиша Јавна набавка за работа – Изградба на објекти за потребите на месните заеници во Општината. Изградба на зграда за потребите на месна заедница во Стара Каменица, изградба на згради за потребите на месна заедница с. Саса (3 броја), изградба на надворешни WC простори за потребите на месна заедница во с. Саса…