ЈП КАМЕНА РЕКА

Врз основа на член 2 точка 4 алинеа 2, член 4, 24, 25, 27, 28, 29, 46, 47, 48 и член 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и стварите во општинска сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018 и 101/2019), Oдлука донесена од Советот…

Свечено доделување награди на победниците од Конкурсот за идејно решение на Паркот на млади

Денес, во просториите на ЈП Камена Река беа доделени благодарници за наградените учесници на наградниот конкурс за идејно решение со кое ќе се уреди Паркот на млади во Македонска Каменица. Од страна на ЈП Камена Река како спроведувач на конкурсот беа повикани сите млади во општина Македонска Каменица да дадат свои идеи и размислувања за…

Се уредуваат цветните површини во Македонска Каменица

Вработените во ЈП Камена Река – Македонска Каменица, започнаа со активностите за разубавување на градското подрачје со нови  цветни аранжмани особено на јавните површини во централното градско подрачје.  Акцијата за засадување на пролетни цвеќиња и нивна декорација е дел од редовната работа на екипи од ЈП „Камена Река. Секторот за паркови и зеленило во рамки…