Дополнителен јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРЕТ ЈАВЕН КОНКУРС
ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските инструктори, Државниот завод за статистика објавува дополнителен трет јавен конкурс за ангажирање на лица кои ќе учествуваат во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година во периодот од 01-21.04.2021 година.

Дополнителен јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори

Линк за пријава: Електронска пријава за учество во Пописот 2021 во својство на реонски попишувач

Сподели

Остави коментар