Огласи за Јавни набавки во 2019 година

Оглас за прибирање на понуди за Изградба и реконструкција на локални и пристапни маалски патишта за селата во општина Македонска Каменица

и

Оглас за прибирање на понуди за изградба на хлорни станици на селските водоводни системи во општина Македонска Каменица

Оглас за прибирање на понуди за набавка и испорака на кондиторски прозводи и средства за одржување на хигиена за потребите на општина Македонска Каменица за период од една година

Оглас за прибирање на понуди за изградба на атмосферска канализација на дел од ул.,,Александар Македонски,, и уредување на отворен канал за атмосферски води во БЛОК 1 во М:Каменица

Оглас за прибирање на понуди за набавка и испорака на декоративен расаден материјал за потребите на општина Македонска Каменица

Сподели

Остави коментар