Одржан прв состанок на Партиципативното тело на општина Македонска Каменица

Денеска во просториите на општина Македонска Каменица се одржа првиот состанок на Партиципативното тело кое ќе биде вклучено во носењето на сите урбанистички планови во Општината. Истото треба да ги следи состојбите во планирањето преку давање на иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански решенија на урбанистичките планови во нивната работна верзија.

Во рамки на првиот работен состанок покрај разгледувањето на планските Програми за селата Луковица, Моштица и Саса, беше извршен избор на претседател и заменик- претседател на Партципативното тело.

За претседател на Партиципативното тело кое ќе заседава најмалку еднаш во два месеци е избран Јован Митревски, додека за заменик претседател е избран Митре Ангеловски

Парцитипативното тело ги претставува сите различни интереси и групи во локалната заедница и ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и правните лица, ги следи состојбите во планирањето преку давање на иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански решенија и во постапката за изработување и донесување на плановите ги разгледува планските програми и планските решенија на урбанистичките планови во нивната работна верзија.

Сподели

Остави коментар