ПОВИК ЗА АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ЦМ-АКТ-04

Цивика мобилитас објавува повик за доделување акциски грантови [ЦМ-АКТ-04]

Пријави можат да поднесат:

  1. граѓански организации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г. Сл. Весник 52/10);
  2. непрофитни научно-истражувачки установи регистрирани согласно Законот за научно -истражувачка дејност.

Покрај водечката организација, во пријавите можат да се вклучат партнери и соработници. Партнерот треба да исполнува една од погоре наведените категории или да е медиум.

Целиот текст од Јавниот повик можете да го прочитате тука.

Сподели

Остави коментар