АКТИВНОСТИ

Потпишан договор за членство на општина Македонска Каменица во Институтот за стандардизација на Република Македонија

Денес, градоначалничката Соња Стаменкова и Џеват Кицара, директор на Институт за стандардизација на Република Македонија потпишаа договор за членство на општина Македонска Каменица во ова национално тело. Со потпишувањето на овој договор општина Македонска Каменица пристапува кон спроведување на регулативи и практики според европски стандарди. Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело…

Нова вертикална сообраќајна сигнализација на фрекфентните улици во градот

  Македонска Каменица, 27.11.2018 година – Општина Македонска Каменица започна со поставување на нови и со замена на оштетените сообраќајни знаци во централното градско подрачје. Набавени се вкупно 76 нови сообраќајни знаци и 76 столбови за вкупна вредност од 115.292,00 денари. Со поставувањето на сообраќајните знаци на најфрекфентните раскрсници во градот, дополнително ќе биде зголемена безбедноста,…

Повторно започна со работа канцеларијата на Агенција за поттикнување на развој во земјоделието

Повторно започна со работа Подрачната единица на Агенцијата за поттикнување на развој во земјоделитето во општина Македонска Каменица. Истата, за прием ќе биде отворена секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот. Основна дејност на канцеларијата е прием на апликации од тековните програми, како и консултантски услуги од областа на земјоделието во врска со развојните…

Жителите на Павлиш дол добија асфалтирани пристапни патишта до своите домови

Општина Македонска Каменица продолжува со заложбите за подобрување на условите за поквалитетен и подобар живот на жителите од селските и приградски средини. За таа цел, во текот на изминатите денови беа асфалтирани повеќе пристапни патишта во Павлишдолско маало, со вкупна должина од 110 метри или вкупно 400 m2 асфалт. Вкупната вредност на проектот е 2.150…

Чистење и санација на изворите за вода од водоводната мрежа

Општина Македонска Каменица во рамките на своите овластувања и планирани програмски активности константно работи на одржување на системите за вода, со цел сите граѓани во општината постојано да имаат чиста вода за пиење. ЈП Камена Река како изведувач на активностите во изминативе три дена работеше на санација на захват за вода “Китка”. Извршено е комплетно…