ДОКУМЕНТИ

Потребни формулари за аплицирање за стипендии до општина Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица објави Конкурс за доделување на стипендии за ученици во основното и средното образование и студенти за учебната/студиска 2017/2018 година. Пријавувањето на Конкурсот започна од вчера (26.03.2018) и ќе трае 15 работни дена. Сите потребни информации за конкурсот се на следниов ЛИНК. Формуларите кои ви се потребни за апликација за стипендија се во…

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека Oпштина Македонска Каменица, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006-86/2008-6/2010-42/14) го определи: Горан Ристовски – вработен во општинската администрација на Општина Македонска Каменица на работно место -самостоен референт – информатичар. Tелефон 070-786-000 (033) 432-741 локал 131 e-mail:  brazdagoran@gmail.com opstina@makedonskakamenica.gov.mk го овласти за службенo…

Ред бр Наслов на урбанистичка планска документација ( хa )   хектари Број на одлука Дата на донесување одлука на совет Плански период 3 Генерален урбанистички план за Македонска Каменица 200,4 08-1226/1 16.6.2016 2015-2025 УПВНМ Ред бр Наслов на урбанистичка планска документација ( хa )   хектари Број на одлука Дата на донесување одлука на…

Службен гласник на општина Македонска Каменица

tr> Службен гласник на општина Македонска Каменица број датум 2021 година     Службен гласник на општина Македонска Каменица 01 18.11.2021 Дневен ред за свикување на првата конститутивна седница на совет на општина Македонска Каменица 01 15.11.2021 Членови на Советот на општина Македонска Каменица 2021-2025 година 01 15.11.2021 Службен гласник на општина Македонска Каменица 47…