Градоначалник на општина Македонска Каменица – Соња Стаменкова

 

Соња Стаменкова

Градоначалник на општина Македонска Каменица

Биографија:

Соња Стеменкова е родена на единаесети февруари 1968 година во село Саса како прво од четирте деца на рударското семејство Стаменкови, од тако рудар и мајка домаќинка. Основно училиште до четврто одделение посетува во подрачното основно училиште „Гоце Делчев“ во родното село а потоа продолжува во Основното учулиште „Кирил и Методиј“ во тогашната рударска населба Македонска Каменица каде посетува и две години општа гимназија во локалното средно училиште „Методи Митевски Брицо“.

Од 1994 до 1996 година го посетува средно медицинското училиште – Вељко Влаховиќ во Штип и се добива звање медицинска сестра како што ѝ работи од 1997 до 2006 година во јавната здравствена установа „Гоце Делчев“ во Македонска Каменица. Во меѓувреме од 2001 до 2005 година студира Психологија на факултетот за општа психологија на Меѓународниот Славјански Универзитет (МСУ) „Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе каде се здобива со титулата дипломиран психолог а од 2006 до 2010 година посетува тренинг по Гешталт Психотерапија во Гешталт Институтот кој е првиот европски акредитиран тренинг институт за психотерапија во Македонија.

Од 2006 до 2017 година работи како медицинска сестра во приватната здравствена установа „Др. Драги Фамили Медика“ во Македонска Каменица.

Контакт:

Телефон: +389 33/432-741

e-mail: gradonacalnik@makedonskakamenica.gov.mk

Сподели

Остави коментар