Одлуки од 16-та редовна Седница на Совет на општина Македонска Каменица – 28.01.2019 година

Советот на општина Македонска Каменица на 28.01.2019 година ја одржа својата редовна 16-та седница на која се донесоа одлуки по точките според следниов претходно предложен Дневен ред и Решение за свикување на XVI Седница на Совет на општина Македонска Каменица.
Донесените одлуки од 16-та Седница на Советот на општина Македонска Каменица, како и сите претходни одлуки на Совет, со цел навремено и целосно информирање на граѓаните со транспарентното работење на општина Македонска Каменица се објавени во Службен гласник бр.16/2019 на општина Македонска Каменица. Кон содржините на Службениот гласник 16?2019  можете да пристапите на следниов линк: https://makedonskakamenica.gov.mk/wp-content/uploads//2019/01/sluzben_glasnik_16_28_01_2019.pdf?fbclid=IwAR0Jt87aa6GixNBhWhXwQr-4xO3gEd8js0jCaPYEa6tSKU-MEL_3ZMNHK7I

 

Сподели

Остави коментар