СООПШТЕНИЈА

Второ авионско прскање против комарци во Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица ги известува граѓаните дека во среда, на 21 јули 2021 г. во доцните вечерни и во раните утрински часови на територијата на општина Македонска Каменица ќе биде спроведено копнено и авиотретирање против комарци. Прскањето против комарци ќе се врши со еколошко средство за уништување на комарци – широкопојасен инсектицид за третирање на…

Повторен Јавен повик за формирање на Иницијативен одбор за Младински совет

Поради неисполнување на критериумите од Јавниот повик објавен врз основа на членот 17 од Законот за младинско учество и младински политики (“Службен весник на Република Северна Македонија“ број 10/2020), Општина Македонска Каменица на ден 15.07.2021 година објавува повторен ЈАВЕН ПОВИК За формирање Иницијативен одбор за конституирање на Локално собрание на млади на Општина Македонска Каменица…

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 и став 3 и член 48 став 4 од Законот за административни службеници(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/16,142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/2019 и 14/20) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на…