АКТИВНОСТИ

Општина Македонска Каменица набавува нова вертикална сообраќајна сигнализација

Врз основа на огласот број 26/2018 објавен од страна на општина Македонска Каменица, за доделување на договор за јавна набавка на: Дизајнирање, печатење и испорака на сообраќајни знаци за потребите на општина Македонска Каменица со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (https://www.e-nabavki.gov.mk), и…

Потпишан договор за Бетонски работи и партерно уредување на површини во Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица потпиша договор со „Класик Компани 2010“ ДООЕЛ – Охрид за изведување на тековни градежни активности на територијата на Општината. Со овој договор, кој има рок на траење од една година  15.08.2019 година, фирмата изведувач се обврзува да изврши Бетонски работи, партерно уредување на површини и изградба на потпорни зидови, канали и мостови…

Започна чистењето на базените од водоводната мрежа во Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица во соработка со ЈП Камена Река започна со предвиденото чистење на сите постоечки извори, водовони линии и базени на вода за пиење во Македонска Каменица. Денес, вработените од Јавното претпријатие „Камена Река“ започнаа со целосно испуштање и темелно чистење на базенот во Стара Каменица (извор Китка). По завршувањето на овие активности, следува…

Интензивно се чистат локалните пристапни патишта во селските средини во Македонска Каменица

Во тек е редовно чистење и целосно ставање во функција на локалните патишта во селските средини на општина Македонска Каменица. Изминатиов период заради временските неприлики поголем број од локалните патишта, според потребите пред се на жителите во селските средини од разбиен тип, се прочистуваат и во повеќе наврати. Вкупната должина на исчистени земјени локални патишта…

Асфалтирање на улица „8-ми Септември“

Македонска Каменица, 09.07.2018 година – По завршувањето на улицата Пере Тошев, општина Македонска Каменица започна со асфалтирање на улицата „8-ми Септември“, поранешна „4-ти Јули“. Станува збор за улица со должина од 200 метри и 4,5 метри ширина. Фирма изведувач на активностите е Стоименов ДООЕЛ од Кочани. При финализирањето на активностите околу улицата, градоначалникот на општина Македонска…