ОПШТИНА

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека Oпштина Македонска Каменица, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006-86/2008-6/2010-42/14) ја определи: Анета Темчева– вработена во општинската администрација на Општина Македонска Каменица на работно место -Советник за управување со човечки ресурси Мобилен Tелефон: 070-298-214 Телефон: (033) 432-741 локал 131 e-mail:  aneta.temceva@makedonskakamenica.gov.mk и…

Службен гласник на општина Македонска Каменица

Службен гласник на општина Македонска Каменица број датум 2022 година     Службен гласник на општина Македонска Каменица 07 15.04.2022 Службен гласник на општина Македонска Каменица 06 15.03.2022 Службен гласник на општина Македонска Каменица 05 25.02.2022 Службен гласник на општина Македонска Каменица 04 31.01.2022 2021 година     Службен гласник на општина Македонска Каменица 03…