ОПШТИНА

Врз основа на Програмите за работа на Советот на општина Македонска Каменица, Градоначалникот на општина Македонска Каменица го распишува следниот: ЈАВЕН ПОВИК Се известуваат сите заинтересирани Здруженија на граѓани и фондации, како и   спортски клубови и други форми на здружување во областа на спортот дека согласно програмите за работа на Советот на општина Македонска Каменица…

  УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР   Почитувани граѓани, Ве известуваме дека Oпштина Македонска Каменица, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006-86/2008-6/2010-42/14) ја определи: Анета Темчева– вработена во општинската администрација на Општина Македонска Каменица на работно место -Советник за…

Службен гласник на општина Македонска Каменица

  Службен гласник на општина Македонска Каменица број датум на седница 2023 година     Службен гласник на општина Македонска Каменица 27 21.08.2023 Службен гласник на општина Македонска Каменица 26 24.07.2023 Службен гласник на општина Македонска Каменица 25 06.07.2023 Службен гласник на општина Македонска Каменица 24 19.06.2023 Службен гласник на општина Македонска Каменица 23 12.06.2023…