СООПШТЕНИЈА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА БЕСПЛАТЕН ПРЕВОЗ ЗА ЖИТЕЛИТЕ ОД СЕЛСКИТЕ СРЕДИНИ

Врз основа на Правилник за правото и начинот на користење на бесплатен превоздонесен од страна на Советот на општина Македонска Каменица , заведен под број 08-1905/1 од 10.10.2016 година, Градоначалникот на општина Македонска Каменица го распишува следниот: ЈАВЕН ПОВИК зА користење на бесплатен превоз за жителите од селските средини Се известуваат граѓаните жители на селата: Моштица, Саса 1 и Саса…

Службен гласник на општина Македонска Каменица

  Службен гласник на општина Македонска Каменица број датум на седница 2023 година     Службен гласник на општина Македонска Каменица 22 22.05.2023 Службен гласник на општина Македонска Каменица 21 28.04.2023 Службен гласник на општина Македонска Каменица 20 28.03.2023 Службен гласник на општина Македонска Каменица 19 15.03.2023 Службен гласник на општина Македонска Каменица 18 27.02.2023…